K2 Güncel Projeler

Pemaks Pnömatik
Genel Mekanik Tesisat Uygulamaları ( 2017 )

 Pemaks Pnomatik
K2 Teknik Mühendislik, Pemaks Pnomatik ısıttma-soğutma, havalandırma, yangın, sıhhi tesisat ve bahçe sulama ile güneş enerjisi sistemlerini başarıyla tamamlamıştır.
K2 Teknik Sirket Kulturu

Şirket Kültürü

Güvenilirlik

Müşterilerimizin proje bilgilerinin gizli kalması hususunda, projenin her aşamasında özen gösterir; dökümanların saklanması, arşivlenmesi ve bilginin korunması konularında sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteririz.

Sorumluluk

Yaptığımız işin arkasında durur, başarılarımızı olduğu kadar zayıflıklarımızı da kabul ederiz. Daha iyiye gitmek için her daim kendimizi eleştirir ve başkarından da eleştiri kabul ederiz.

İş Güvenliği

İş güvenliği bizim için bütün prensiplerden önce gelir.
İnsanoğlunun dünyadaki en değerli varlık olduğununun bilincinde olarak çalışır, işçilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için gerekli iş güvenliği önlemlerinin oluşturulmasını ve devamlılığını sağlarız. Gururla söyleyebiliriz ki, kuruluşumuzdan bu yana şirket bünyemizde herhangi bir ciddi yaralanma ve kaza olmamıştır.

Takım Çalışması

Bilgimizi ve sorumluluklarımızı paylaşırız. Takım çalışması ruhunu şirket içine yerleştirmiş ve suçlama tutumu değil ‘yapabiliriz’ tutumunu ekibimize aşılamış bulunmaktayız.

Zaman Yönetimi

İşimizin bir parçası olarak, zaman yönetimini çok ciddiye alıyoruz. Proje planlama ve yönetimi için Gannt şemalarını ile yoğun zamanları ve süreçleri öngörür, buna göre kaynaklarımızı planlar ve hareket ederiz.

Geri Bildirim

Şantiye içerisinde ve şantiye-ofis arasında sürekli geri bildirim yaparak süreçlerimizin daha sağlıklı olmasına önem veririz. İnanıyoruz ki, sürekli geri bildirim riskleri minimize eder ve önler. Bu sayede müşterilerimize de geri bildirim yaparak, onlarında beklentileri ve sorunları önceden tespit edip müdahale ederiz.

"Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık."

 Victor Hugo