K2 Güncel Projeler

Derince limanı
Depolama tesisleri mekanik tesisat

K2 Teknik Mühendislik - Derince limanı
K2 Teknik IK

IK Politikamız

K2 Teknik Mühendislik, hedef ve stratejilerinin gerçekleşmesi ve şirket değeri yaratılması yolundaki en önemli gücün, insan kaynağı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çalışanlarının sürekli gelişimini, insan kaynakları politikasının önceliği olarak tutmaktadır. Bu amaçla K2 Teknik insan kaynakları politikasını; çalışanlarının gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar yaratmak ile organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek olarak belirlemiştir.

Kariyer Yönetimi

K2 Teknik Mühendislik, yetkinlik değerlendirme uygulaması ile çalışanlarının eksik kaldıkları ya da kabiliyetli oldukları alanları belirleyerek ilgili yönlendirmeleri yapmakta ve başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktadır.

Eğitim Yönetimi

K2 Teknik Mühendislik, sürekli gelişim ve bilgi odaklı çalışmanın değerine duyduğu inançla çalışanlarının, uzman oldukları alanda uygunluklarını artırmak ve yetkinliklerini sürekli geliştirmek için özellikle mühendisliğin çeşitli branşlarında özel eğitimler düzenlemektedir. K2 Grup, eğitim faaliyetlerini belli bir program dahilinde yürütürken, sürekli gelişim adına planlı adımlar atmaktadır.

Performans Yönetimi

K2 Teknik Mühendislik, performans değerlendirme uygulaması ile çalışanlarının sürekli gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Ücret Yönetimi

K2 Teknik Mühendislik, işe alımlarda başlangıç ücretlerini, İK politikası ile kişinin bireysel yetkinlikleri doğrultusunda belirlemektedir. Çalışanlarının pozisyon değişikliklerinde ise ücret hareketlerini tanımlanan prensipler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. K2 Teknik ücretlendirmelerinde piyasa ve sektör şartlarını da göz önünde bulundurmaktadır.

"Hiçbir hata yapmamış bir insan hiç yeni bir şey denememiştir. "

 Albert Einstein