K2 Güncel Projeler

Pemaks Pnömatik
Genel Mekanik Tesisat Uygulamaları ( 2017 )

 Pemaks Pnomatik
K2 Teknik Mühendislik, Pemaks Pnomatik ısıttma-soğutma, havalandırma, yangın, sıhhi tesisat ve bahçe sulama ile güneş enerjisi sistemlerini başarıyla tamamlamıştır.
K2 Çevre

K2 Çevre

Sanayileşme hamlesini tamamlamaya çalışan ülkemiz için özellikle baca gazı emisyon kontrolleri çevre sağlığı ve iş güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Filtrasyon sistemleri, çevre sağlığının korunması yanı sıra geri kazanım projeleri ile oldukça önemli bir tasarruf olanağı sağlamaktadır.

Çevre bakanlığının yönetmeliklerine göre bir kaç yıl içerisinde tüm sanayi tesislerinde  baca gazı filtrasyon sistemleri kurumu zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle K2 Çevre; endüstriyel tesislerin baca gazı, emisyon kontrolleri ve geri kazanım sistemlerini kurmaktadır.

K2 Çevre, müşterilerine aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir;

•    Dökümhane filitrasyon sistemleri 
•    DOP geri kazanım ve filitrasyon sistemleri 
•    Scrubber sitemleri 

 

"İki yabancı arasındaki en kısa yol “gülümsemektir” 
 Dostoyevski